Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

debug_backtrace()

Generuje przydatne informacje dostarczone w danej funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


debug_print_backtrace()

Wyświetla jakie funkcje zostały wywołane lub nie, oraz informacje o includ'owaniu pliku jak i o numerach liniach w kodzie do odpowiedniej operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


error_get_last()

Zwraca ostrzeżenia o ostatnim błędzie w kodzie.
Kategoria: Funkcje > PHP


error_log()

Zgłasza i wysyła log błądu.
Kategoria: Funkcje > PHP


error_reporting()

Ustawia jakie ostrzeżenia mają być wyświetlane przez interpreter PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


restore_error_handler()

Resetowanie po zmianie obsługi błędów przy użyciu funkcji set_error_handler(), aby powrócić do domyślnego ustawienia obsługi błędów.
Kategoria: Funkcje > PHP


restore_exception_handler()

Resetowanie po zmianie obsług wyjątków przy użyciu funkcji set_exception_handler(), aby powrócić do domyślnego ustawienia tej obsługi.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_error_handler()

Ustawia zdefiniowane przez użytkownika funkcje obsługi błędów.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_exception_handler()

Ustawia przez użytkownika funkcje obsługi wyjatków dla skryptów.
Kategoria: Funkcje > PHP


trigger_error()

Generuje na poziomie użytkownika błąd / ostrzeżenie / ogłoszenie wiadomości.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 46/136 |Nastpna
46:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors