Loading:


filetype()
string filetype ( string $nazwa_pliku )

Zwraca typ pliku. Możliwe wartości to fifo, char, dir, block, link, file i unknown.

 

Zwraca FALSE jeśli wystąpił błąd. filetype() również utworzy wiadomość E_NOTICE jeśli wywołanie stat się nie powiedzie lub gdy plik ma tym nieznany (unknown).

 

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

 

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz List of Supported Protocols/Wrappers aby uzyskać listę nakładek, które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php

echo filetype('/etc/passwd');  // plik
echo filetype('/etc/');        // katalog

?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors