Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

user_error()

Ta funkcja jest aliasem dla: trigger_error().
Kategoria: Funkcje > PHP


flush()

Opróżnia bufory wyjściowe PHP. Funkcja skutecznie próbuje ściągnąć wszystkie dane wyjściowe do tej pory wysłane do przeglądarki użytkownika.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_end_flush()

Usuwa bufer PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_clean()

Czyści (wymazuje) wyjście bufora i wyłancza buforowanie wyjściowe.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_end_clean()

Ta funkcja jest podobna do ob_get_flush(), z tą różnicą, że ob_get_flush() zwraca bufor jako łańcuch znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_flush()

Wysyłanie wyjścia bufora.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_clean()

Pobierze i usunie zawartość bieżącego bufora wyjściowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_contents()

Zwraca zawartość bufora wejściowego PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_flush()

Pobiera wyjście bufora, zwraca go jako ciąg znaków i wyłancza buforowanie wyjściowe.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_length()

Zwraca długość bufora wyjściowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 47/136 |Nastpna
47:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors