Loading:


bzread()
string bzread ( resource $bz [, int $długość ] )

Odczytuje z podanego wskaźnika pliku.

Odczytywanie zatrzymywane jest kiedy przeczytano długość (nieskompresowanych) bajtów lub osiągnięto EOF, cokolwiek wystąpi pierwsze.

 

Parametry

 

$bz

Uchwyt do pliku musi być poprawny oraz musi wskazywać na plik otwarty za pomocą funkcji bzopen().


$długość

Jeśli nie została określona bzread() zostaną odczytane 1024 (nieskompresowane) bajty.


Zwracane wartości

 

Zwraca nieskompresowane dane lub FALSE w przypadku błędu.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5, PECL bz2:1.0.Napisz Artyku³

Listing

<?php

$file = "/tmp/foo.bz2";
$bz = bzopen($file, "r") or die("Nie mogę otworzyć $file");

$decompressed_file = '';
while (!feof($bz)) {
  $decompressed_file .= bzread($bz, 4096);
}
bzclose($bz);

echo "Zawartość pliku $file to: <br />\n";
echo $decompressed_file;

?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors