Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomNode->unlink_node

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


output_reset_rewrite_vars()

Funkcja analizuje dokument XML w danym pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument domxml_open_file

Pobiera status wyjściowego bufera.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_status()

ob_gzhandler() jest przeznaczony do użycia jako wywołanie dla funkcji ob_start(), aby ułatwić wysyłanie zakodowanych danch do przeglądarek internetowych, które obsługują skompresowane strony internetowe.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_gzhandler()

ob_implicit_flush() zwróci status ukrytego źródła czy jest on włączony lub wyłączony. Domyślnie jest wyłaczony (FALSE).
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_implicit_flush()

Wyświetla wszystkie wyjściowe obsługi, będące w użyciu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_list_handlers()

Przełącza w pozycję ON status wyjściowego buferu PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_start()

Funkcja ta dodaje dodatkową parę nazwa/wartość do adresu URL przepisywania mechanizmu.
Kategoria: Funkcje > PHP


output_add_rewrite_var()

Ta funkcja resetuje URL zapisywacz i usuwa wszystkie zmienne rewrite wcześniej ustalone przez output_add_rewrite_var () lub funkcji mechanizmu sesji (jeśli była ustawiona na session.use_trans_sid session_start ()).
Kategoria: Funkcje > PHP


inclued_get_data()

Pobiera dane includ'owane.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 50/136 |Nastpna
50:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors