Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

yaz_scan

Funkcja ta przygotowuje do Z39.50 Scan wniosek na określone połączenia
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_scan_result

yaz_scan_result () zwraca warunkach i związane z nimi informacje otrzymane od serwera w wykonaniu ostatniego yaz_scan ()
Kategoria: Funkcje > PHP


array_change_key_case()

Zwraca tablicę ze wszystkimi kluczami tekstowymi zamienionymi na wyłącznie małe lub wyłącznie duże litery.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_combine()

Tworzy tablicę używając wartości jednej tablicy jako kluczy a drugiej jako wartości.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_count_values()

Zlicza wszystkie wartości w tablicy, zwraca tablicę zawierającą wartości tablicy wejście jako klucze i częstość ich występowania w tablicy wejście jako wartości.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_diff_assoc()

Oblicza różnicę między tablicami z dodatkowym sprawdzaniem kluczy, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z array1 , które nie są obecne w żadnym z innych argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_diff_uassoc()

Oblicza różnicę tablic z dodatkowym indeksem, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z tablica1 które nie są obecne w żadnym z pozostałych argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_diff_ukey()

Oblicza różnicę tablic używając funkcji zwrotnej do porównywania kluczy.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_diff()

Zwraca różnice pomiędzy tablicami, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości tablicy tablica1 które nie są obecne w innych tablicach-argumentach.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_fill_keys()

Wypełnia tablicę z wartością $wartość parametru, przy użyciu wartości $klucze z tablicy jako kluczy.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 8/136 |Nastpna
8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors