Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ZipArchive::getFromIndex()

Zwraca treść wpisu przy użyciu indeksu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getFromName()

Zwraca zawrtość wpisu przy użyciu podanej nazwy.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getNameIndex()

Zwraca nazwę wpisu archiwum ZIP, używając indeksu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getStream()

Pobiera plik do obsługi wejścia zdefiniowanego przez jego nazwę.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::locateName()

Zwraca indeks wpisu z archiwum.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::open()

Otwiera archiwum ZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::renameIndex()

Zmiane nazwę wpisu, określoną przez numer indexu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::renameName()

Zmienia wpis w archiwum, używając jego nazwy.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::setArchiveComment()

Ustawia komentarz dla archiwum ZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::setCommentIndex()

Ustawia komentarz dla wpisu używając indexu do identyfikacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 75/136 |Nastpna
75:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors