Loading:


ZipArchive::setArchiveComment()

ZipArchive::setArchiveComment ( string $komentarz )

 

Ustawia komentarz dla archiwum ZIP.

 

Zwracane wartości

 

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

 

Kompatybilność: brak informacjiNapisz Artyku³

Listing

<?php
$zip = new ZipArchive;
$res = $zip->open('test.zip', ZipArchive::CREATE);
if ($res === TRUE) {
    $zip->addFromString('test.txt', 'zawartość pliku');
    $z->setArchiveComment('nowy komentarz archiwum');
    $zip->close();
    echo 'ok';
} else {
    echo 'błąd';
}
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38423
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors