Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

array get_declared_classes

Funkcja ta zwróci tablicę asocjacyjną domyślnych publicznych właściwości klasy. Elementy wynikowej tablicy są w formie nazwa_właściwości => wartość
Kategoria: Funkcje > PHP


array get_object_vars

Funkcja ta zwraca nazwę klasy, której obiekt jest egzemplarzem. Zwraca FALSE jeżeli obiekt nie jest obiektem.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_a

Funkcja ta zwraca tablicę nazw klas zdefiniowanych w bieżącym skrypcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_subclass_of

Funkcja ta zwraca tablicę asocjacyjną zdfiniowanych właściwości określonego obiektu obiekt .
Kategoria: Funkcje > PHP


array get_class_vars

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli obiekt jest tej klasy, lub ta klasa jest jednym z jego przodków, FALSE w przeciwnym przypadku.
Kategoria: Funkcje > PHP


string get_class

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli obiekt obiekt należy do klasy która jest podklasą klasy nazwa_klasy , FALSE w przeciwnym przypadku.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool method_exists

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli metoda określona przez parametr nazwa_metody została zdefiniowany dla obiektu object , FALSE w przeciwnym przypadku. Example #1 method_exists() przykład <?php $directory = new Directory('.'); var_dump(method_exists($directory,'read')); ?> Powyższy przykład wyświetli: bool(true)
Kategoria: Funkcje > PHP


bool property_exists

Funkcja ta sprawdza czy istnieje w danej nieruchomości określona klasa.
Kategoria: Funkcje > PHP


filter_input_array

Funkcja ta jest przydatna do pobrania wielu wartości powtarzalnych bez wywoływania filter_input ()
Kategoria: Funkcje > PHP


filter_var_array

Funkcja ta jest przydatna do pobierania wielu wartości powtarzalnych bez wywoływania filter_var ().
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 81/136 |Nastpna
81:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors