Loading:


bool property_exists
bool property_exists ( $class , string $property )

 

Funkcja ta sprawdza czy istnieje w danej nieruchomości określona klasa.

 

 

Parametry

class

 

Nazwa klasy lub obiekt klasy do testu dla

property

 

Nazwa nieruchomościZwracane wartości

 

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli nieruchomość istnieje, FALSE, jeśli nie istnieje lub NULL w przypadku błędu.

 Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 A property_exists() przykład

<?php
class myClass {
    public $mine;
    private $xpto;
    static protected $test;

    static function test() {
        var_dump(property_exists('myClass', 'xpto')); //true
    }
}

var_dump(property_exists('myClass', 'mine'));   //true
var_dump(property_exists(new myClass, 'mine')); //true
var_dump(property_exists('myClass', 'xpto'));   //true, as of PHP 5.3.0
var_dump(property_exists('myClass', 'bar'));    //false
var_dump(property_exists('myClass', 'test'));   //true, as of PHP 5.3.0
myClass::test();

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors