Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Rozbijanie Klas - metoda Refaktoryzacji

Metodę rozbijania interfejsu, nadajemy, gdy zbiór klas ma takie same nazwy metod wewnątrz siebie, lub są wymuszone je mieć.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Metod - metoda Refaktoryzacji

Metodę rozbija zawartość metody/funkcji na kilka części, tak, aby były one odpowiednio pogrupowane.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Pakietów - metoda Refaktoryzacji

Metodę tą wykorzystujemy, kiedy dany pakiet ma zbyt dużo klas wewnątrz siebie. Rozbijamy wtedy pakiety i grupujemy je w podkatalogi o tych samych tematykach.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Ukrywanie Warstwy Prezentacyjnej od Warstwy Biznesowej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy wymagana jest obsługa lub/i związane struktury danych są narażone od warstwy prezentacyjnej na warstwie biznesowej.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Łączenie Klas - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy jedna z klas nie robi zbyt dużo użytecznej i różniącej się operacji od innej klasy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Formuła Metody Template - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą operację, gdy dwie metody w podklasach wykonują podobne procesy w tym samym porządku, ale procesy są nieco inne.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Ukrywanie Delegowania - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy klasa klienta wywołuje więcej niż jedną klasę w systemie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Ukrywanie Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda w klasie nie jest używana przez żadną inną zewnętrzną klasę.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Superklas - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na stworzeniu klasy abstrakcyjnej, kiedy posiadamy dwie lub więcej klas z podobną funkcjonalnością.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Podklas - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na rozdzieleniu klasy głównej na podklasę lub podklasy z pogrupowanymi metodami.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Poprzednia | 20/27 |Nastpna
20:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors