Loading:

Dodawanie Parametru - metoda Refaktoryzacji

Metoda "dodawanie parametru" robi co sama mówi o sobie, wymusza na programiście dodanie parametru do metody/ funkcji, tak, aby było ona bardziej generyczna oraz wykorzystywana.


Duplikacja obserwowanych danych - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na rozgałęzieniu klasy, która posiada GUI elementy, nasłuchuje na zdarzenia oraz posiada całą strukturę procesów w sobie.


Enkapsulowanie Kolekcji - metoda Refaktoryzacji

Metoda tą nadajemy na klasę, która oferuje ustawienie oraz pobranie kolekcji przez get i set oraz zamiany ich na właściwość tylko do odczytu i dodanie add() i remove() metod dla pojedynczego elementu.


Enkapsulowanie Typów - metoda Refaktoryzacji

Metode nadajemy, gdy klasa zwraca nam generyczny obiekt o typie Object, który później konwertujemy w innej klasie.


Enkapsulowanie Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Metode ma na celu, zmienę klasy z publiczną wartością (zmienną) na prywatną oraz dodaniu dwóch metody get() i set().


Formuła Metody Template - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą operację, gdy dwie metody w podklasach wykonują podobne procesy w tym samym porządku, ale procesy są nieco inne.


Konsolidacja wyrażenia warunkowego - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda łączy wiele wyrażeń warunkowych w jedną funkcje/metodę oraz przenosi całą sprawdzającą logikę do nowo powstałej metody.


Konsolidacja zduplikowanych fragmentów warunkowych - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda usuwa zduplikowane linie kodu z wyników instrukcji warunkowych oraz przenosi je poza instrukcjami warunkowymi.


Korzystanie z puli połączeń - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy połączenia bazy danych nie są wspólne. Zamiast tego, klienci zarządzają własnymi połączeniami, aby wywołać połączenia do baz danych.


Lokalizacja Różnych Logik - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy logika np w pliku JSP jest wymieszana z biznesową logiką.


Metoda Parametryzacji - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy kilka metod robi podobne operacje, ale z innymi zawartymi wartościami w kodzie metody.


Oddzielenie Kodu Danych Dostępu - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy kod danych dostępu jest załączony bezpośrednio w klasie, która posiada inne niezwiązane odpowiedzialności.


Oddzielenie Zapytania od Modifikatora - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy metodę, która zwraca wartość, ale również zmienia status obiektu.


Odwrócenie Warunku - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy warunek, który byłby łatwiejszy do zrozumienia, jeśli byś odwrócił jego znaczenie.


Przedstawienie Kontrolera - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy logika biznesowa posiada kilka plików prezentacji (widoków) np jako pliki JSP.


Przedstawienie Lokalnego Rozszerzenia - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy klasa serwera, której używamy potrzebuje kilku dodatkowych metod, ale nie jesteśmy w stanie ją modyfikować.


1/5 |>> Następna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors