Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomProcessingInstruction string data

Ta metoda pobiera dane z węzła. ProcessingInstruction
Kategoria: Funkcje > PHP


DomProcessingInstruction string target

Ta metoda zostanie skierowana do węzła ProcessingInstruction .
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet string result_dump_file

Ponieważ DomXsltStylesheet-> Proces zawsze zwraca dobrze uformowane DomDocument XML, bez względu na to, co jak zadeklarowana została metoda wyjsciowa w...
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet string result_dump_mem

Ponieważ DomXsltStylesheet-> Proces zawsze zwraca dobrze uformowane DomDocument XML, bez względu na to, co metoda wyjściowa zadeklarowała w...
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement children

Ta metoda stwierdza element dzieci , który jest rezultatem następujących normalnych zasad iteracji.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement array xpath

W XPath metoda przeszukuje węzeł SimpleXML dla dzieci pasujących do ścieżki XPath
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode XMLReader::expand

Funkcja ta pozwala na użycie parsera wewnątrz obiektu. Wszystkie wywołania funkcji mogą być ustawione z xml_set_element_handler () etc metodą obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor bool hasExsltSupport

Ta metoda kopiuje bieżący węzeł i zwraca odpowiedni obiekt DOM.
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor void importStylesheet

Ta metoda ustala czy PHP został zbudowany z biblioteki ?EXSLT.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_object

Ta metoda importuje na przemian do arkusza XSLTProcessor .
Kategoria: Funkcje > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors