Loading:


SimpleXMLElement array xpath
SimpleXMLElement
array xpath ( string $path )

 

W XPath metoda przeszukuje węzeł SimpleXML dla dzieci pasujących do ścieżki XPath.

 


Parametry

 

path-  ścieżkdo  XPath


Zwracane wartości

 

Zwraca tablicę obiektów SimpleXMLElement lub FALSE w przypadku błędu.

 Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 Xpath

<?php
$string = <<<XML
<|!REG3XP0!><a>
 <b>
  <c>text</c>
  <c>stuff</c>
 </b>
 <d>
  <c>code</c>
 </d>
</a>|>
XML;

$xml = new SimpleXMLElement($string);

/* Search for <a><b><c> */
$result = $xml->xpath('/a/b/c');

while(list( , $node) = each($result)) {
    echo '/a/b/c: ',$node,"\n";
}

/* Relative paths also work... */
$result = $xml->xpath('b/c');

while(list( , $node) = each($result)) {
    echo 'b/c: ',$node,"\n";
}
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

/a/b/c: text
/a/b/c: stuff
b/c: text
b/c: stuff


   
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors