Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Przeniesienie Klasy - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy klasę, która mieści się w pakiecie w którym są inne klasy, które nie są relatywne/podobne do podanej klasy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Przeniesienie Pola - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy pole/zmienną, która będzie używana przez inną klasę częściej niż aktualna klasa.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Lokalizacja Różnych Logik - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy logika np w pliku JSP jest wymieszana z biznesową logiką.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Przeniesienie Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy metodę, która będzie używana przez inną klasę częściej niż aktualna klasa.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Metoda Parametryzacji - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy kilka metod robi podobne operacje, ale z innymi zawartymi wartościami w kodzie metody.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zachowanie Całego Obiektu - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy pobieramy kilka wartości z obiektu oraz przekazujemy je jako parametry do wywołania innej metody.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Wyciąganie Kodu Konstruktora - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy konstruktory w podklasach z identycznymi kodami konstruktorów.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Wyciąganie Pola / Zmiennej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy dwie lub więcej podklas posiada te same pole/zmienną.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Wyciąganie Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy dwie lub więcej metod, które mają takie same wyniki w podklasach.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zepchnięcie Pola / Zmiennej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy zmienna jest wyłącznie używana przez niektóre podklasy (nie przez wszystkie).
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Poprzednia | 22/27 |Nastpna
22:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors