Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomDocument->add_root

Dodaje główny węzeł elementu do dokumentu Dom i zwraca nowy węzeł. Nazwa elementu jest przekazywana w parametrze.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_attribute

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomAttribute. Nazwa atrybutu jest wartością pierwszego parametru. Wartości atrybutu jest wartością drugiego parametru. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_element_ns

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMElement. Znacznikiem nazwy elementu jest wartość tego parametru przekazywana z nazwą. URI przestrzeni nazw jest wartością parametru przekazywaną w uri. Jeśli istnieje już nazwa deklaracji o tej samej uri w katalogu głównym węzła dokumentu, na początku tego jest podjęta, w przeciwnym wypadku będzie to przewidziane w opcjonalny parametr prefiks lub wygeneruje losowy jeden. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement array get_elements_by_tagname

Pobiera wszystkie elementy ze specyficzną nazwa ciągu bieżącego elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->node_name

Zwraca nazwę węzła. Nazwa ma różne znaczenia dla różnych typów węzłów, jak zilustrowano w poniższej tabeli.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->set_namespace

Ustawia nazwę węzła do uri. Jeśli istnieje już nazwa deklaruje ją z tego samego URI w jednym z dominujących węzłów , na początku tego węzła , w przeciwnym wypadku będzie to przemienione w opcjonalny parametr prefiks lub wygeneruje losowy .
Kategoria: Funkcje > PHP


output_add_rewrite_var()

Funkcja ta dodaje dodatkową parę nazwa/wartość do adresu URL przepisywania mechanizmu.
Kategoria: Funkcje > PHP


string qdom_error

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.
Kategoria: Funkcje > PHP


QDomDocument qdom_tree

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.
Kategoria: Funkcje > PHP


get_extension_funcs()

Zwraca tablice array z nazwami funkcji modułu.
Kategoria: Funkcje > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors