Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

strtok()

strtok() dzieli łańcuch znaków (string) na mniejsze części, każdy z nich jest wytyczoną przez dowolny znak.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtolower()

Zwraca string z wszystkimi literami alfabetu przekonwertowanymi na małe.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtoupper()

Zwraca string z wszystkimi literami alfabetu przekonwertowanymi na duże.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtr()

Przekształca słowa zamieszczone w stringu na inne.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_compare()

Porównuje $main_str z pozycji $offset z długości $length znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_count()

Oblicza oraz wyświetla liczbę wystąpień danej frazy.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_replace()

Zastępuje tekst wewnątrz części łańcucha.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr()

Zwraca tylko część ciągu, pobiera 2 parametry oprócz ciagu wejściowego są nimi $start oraz $długość.
Kategoria: Funkcje > PHP


trim()

Usuwa białe, puste znaki z początku oraz końca ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ucfirst()

Tworzy duży literę ze znaku znajdującego się na pierwszym miejscu w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 24/105 |Nastpna
24:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors