Loading:


substr_replace()

mixed substr_replace  ( mixed $string  , string $replacement  , int $start  [, int $długość  ] )

 

Zastępuje tekst wewnątrz części łańcucha.

substr_replace() zastępuje kopię string ograniczoną przez parametry start i (opcjonalnie) długość do łańcucha podanym w replacement . W rezultacie zwracany jest łańcuch. Jeżeli string jest tablicą, wtedy zwracana jest tablica.Jeżeli start jest dodatni, zastąpienie będzie zaczynać się od start znaku w string .Jeżelistart jest ujemny, zastąpienie będzie zaczynać się odstart znaku od końcastring .Jeślidługość jest podana i jest dodatnia, stanowi długość części string która będzie zastąpiona. Jeśli jest ujemna, stanowi liczbę znaków od końca string po których ma być zatrzymane zastępowanie. Jeśli nie jest podana, wtedy domyślnie wynosi strlen( string ); tj. koniec zastąpienia na końcustring . Oczywiście, jeśli długość jest zerem wtedy funkcja będzie powodowała efekt wstawienia replacement w string w określonym przez start miejscu.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php
$var = 'ABCDEFGH:/MNRPQR/';
echo "Original: $var<hr />\n";

/* Te dwa przykłady zastępują całość $var ciągiem 'bob'. */
echo substr_replace($var, 'bob', 0) . "<br />\n";
echo substr_replace($var, 'bob', 0, strlen($var)) . "<br />\n";

/* Wstawia 'bob' odpowiednio na początku $var. */
echo substr_replace($var, 'bob', 0, 0) . "<br />\n";

/* Następne zastępują  'MNRPQR' w $var ciągiem 'bob'. */
echo substr_replace($var, 'bob', 10, -1) . "<br />\n";
echo substr_replace($var, 'bob', -7, -1) . "<br />\n";

/*Usuwa 'MNRPQR' z $var. */
echo substr_replace($var, '', 10, -1) . "<br />\n";
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38473
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors