Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomDocument->doctype

Zmienia znak na dużą litere w każdym wyrazie w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ucwords()

Zapisuje sformatowany łańcuch do strumienia.
Kategoria: Funkcje > PHP


vfprintf()

Wyświetla sformatowany tekst.
Kategoria: Funkcje > PHP


vprintf()

Zwraca sfomatowany tekst.
Kategoria: Funkcje > PHP


vsprintf()

Zawija łańcuch znaków po podanej liczbie znaków używając znaku łamania łańcucha.
Kategoria: Funkcje > PHP


wordwrap()

Ta funkcja ustawia wartość atrybutu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomAttribute set_value

Funkcja ta zwraca obiekt klasy DomDocumentType. PHP w wersji 4.3
Kategoria: Funkcje > PHP


debug_backtrace()

Generuje przydatne informacje dostarczone w danej funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


debug_print_backtrace()

Wyświetla jakie funkcje zostały wywołane lub nie, oraz informacje o includ'owaniu pliku jak i o numerach liniach w kodzie do odpowiedniej operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


error_get_last()

Zwraca ostrzeżenia o ostatnim błędzie w kodzie.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 25/105 |Nastpna
25:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors