Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

version_compare()

Porównuje dwa "PHP-znormalizowane" numery wersji ciągów.
Kategoria: Funkcje > PHP


zend_logo_guid()

Funkcja ta zwraca identyfikator, który może być użyty do wyświetlania Zend logo za pomocą wbudowanego w obrazie modułu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zend_thread_id()

Zwraca niepowtarzalny identyfikator dla bieżącego procesu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zend_version()

Zwraca łańcuch znaków zawierający wersję aktualnie uruchomionego silniku Zend.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_get_frame_long_name()

Zwraca długą nazwę dla ramki ID3v2.
Kategoria: Funkcje > PHP


cal_days_in_month ()

Zwraca liczbę dni i miesiący w danym roku kalendarzowym
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_get_frame_short_name()

Pobiera, krótką nazwę dla ID3v2 klatki.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_get_genre_id()

Zwraca identyfikator dla gatunku.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_get_genre_list()

Pobiera wszystkie możliwe wartości gatunków.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_get_genre_name()

Zwraca nazwę dla danego identyfikatora gatunku.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 34/105 |Nastpna
34:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors