Loading:


ftp_get
bool ftp_get ( resource $strumień_ftp , string $plik_lokalny , string $plik_zdalny , int $tryb [, int $pozycja_wznowienia ] )


ftp_get
Pobiera plik z serwera FTP


ftp_get()
pobiera zdalny plik z serwera FTP i zapisuje go do lokalnego pliku.

Parametry

 

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

plik_lokalny

Ścieżka do pliku lokalnego (zostanie on nadpisany, jeśli plik taki już istnieje).

plik_zdalny

Ścieżka do pliku zdalnego.

tryb

Tryb transferu. Musi to być FTP_ASCII lub FTP_BINARY.

pozycja_wznowienia

Pozycja w pliku zdalnym, od której rozpoczęte zostanie pobieranie.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia ftp_get()

<?php

// definicja zmiennych
$plik_lokalny = 'local.zip';
$plik_zdalny = 'server.zip';

// ustanowienie połączenia
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// logowanie
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// próba pobrania $plik_zdalny i zapisania go do $plik_lokalny
if (ftp_get($conn_id, $plik_lokalny, $plik_zdalny, FTP_BINARY)) {
    echo "Pomyślnie zapisano $plik_lokalny\n";
} else {
    echo "Problem.\n";
}

// zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors