Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

date_timezone_get()

Zwróci strefę czasową w stosunku do danego w DateTime.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_timezone_set()

Ustawia strefę czasową w obiekcie DateTime.
Kategoria: Funkcje > PHP


date()

Formatuje lokalny czas/datę.
Kategoria: Funkcje > PHP


getdate()

Pobiera informację o dacie/czasie.
Kategoria: Funkcje > PHP


gettimeofday()

Pobiera aktualny czas.
Kategoria: Funkcje > PHP


gmdate()

Formatuje datę/czas dla strefy GMT/UTC.
Kategoria: Funkcje > PHP


gmmktime()

Ustala uniksowy znacznik czasu dla daty ze strefy GMT.
Kategoria: Funkcje > PHP


gmstrftime()

Formatuje czas/datę ze strefy GMT/UTC zgodnie z lokalizacją.
Kategoria: Funkcje > PHP


idate()

Formatuje lokalną czasę/datę jako liczbę (integer).
Kategoria: Funkcje > PHP


localtime()

Pobiera czas lokalny.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 37/105 |Nastpna
37:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors