Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ZipArchive::deleteIndex()

Usuwa wpis z archiwum ZIP, używając swojego indexu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::deleteName()

Usuwa wpis z archiwum, używając nazwy.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::extractTo()

Wypakowuje kompletnie archiwum do określonego miejsca.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getArchiveComment()

Zwraca komentarz archiwum ZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getCommentIndex()

Zwraca komentarz z archiwum ZIP, używając indexu wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getCommentName()

Zwraca komentarz wpisu z archiwum, używając nazwy wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getFromIndex()

Zwraca treść wpisu przy użyciu indeksu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getFromName()

Zwraca zawrtość wpisu przy użyciu podanej nazwy.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getNameIndex()

Zwraca nazwę wpisu archiwum ZIP, używając indeksu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getStream()

Pobiera plik do obsługi wejścia zdefiniowanego przez jego nazwę.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 49/105 |Nastpna
49:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors