Loading:


fgetcsv()
array fgetcsv ( resource $uchwyt [, int $długość [, string $delimiter [, string $ogranicznik [, string $ucieczka ]]]] )

Działa podobnie do fgets() tylko, że fgetcsv() przetwarza odczytaną linię na pola w formacie CSV i zwraca tablicę zawierającą odczytane pola.

 

Parametry

 

 

$uchwyt

Ważny uchwyt pliku, poprawnie otwartego za pomocą fopen(), popen() lub fsockopen().

$długość

Musi być większy niż najdłuższa linia (w znakach), która znajduje się w pliku CSV (wliczając znaki końca lini). Stał się opcjonalny w PHP 5. Opuszczenie tego parametru (lub ustawienie go na 0 w PHP 5.0.4 lub późniejszym) spowoduje, że maksymalna długość lini nie jest limitowana, co jest nieznacznie wolniejsze.

$delimiter

Ustawia delimeter (tylko jeden znak) pól. Domyślnie przecinek.

$ogranicznik

Ustawia znak ograniczający pole. Domyślnie jest to cudzysłów. Dodano w PHP 4.3.0.

$ucieczka

Ustawia znak ucieczki (tylko jeden znak). Domyślnie jest to odwrotny ukośnik (\)

 

Zwracane wartości

Zwraca indeksowaną tablicę zawierającą odczytane pola.

 

Informacja: Pusta linia w pliku CSV zostanie zwrócona jako tablica składająca się z pojedynczego pola null i nie zostanie potraktowana jako błąd.

 

 

Informacja: Jeśli PHP niewłaściwie rozpoznaje znaki końca linii podczas odczytu plików stworzonych lub znajdujących się na komputerach Macintosh, problem może rozwiązać włączenie dyrektywy konfiguracyjnej auto_detect_line_endings .

 

fgetcsv() zwraca FALSE w przypadku błędu, włączając w to koniec pliku.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php
$row = 1;
$uchwyt = fopen ("test.csv","r");
while (($data = fgetcsv($uchwyt, 1000, ",")) !== FALSE)  {
    $num = count($data);
    echo "<p> $num pól w lini $row: <br /></p>\n";
    $row++;
    for ($c=0; $c < $num; $c++) {
    echo $data[$c] . "<br />\n";
    }
}
fclose ($uchwyt);
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors