Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ZipArchive::locateName()

Zwraca indeks wpisu z archiwum.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::open()

Otwiera archiwum ZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::renameIndex()

Zmiane nazwę wpisu, określoną przez numer indexu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::renameName()

Zmienia wpis w archiwum, używając jego nazwy.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::setArchiveComment()

Ustawia komentarz dla archiwum ZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::setCommentIndex()

Ustawia komentarz dla wpisu używając indexu do identyfikacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::setCommentName()

Ustawia komentarz dla wpisu używając nazwy do identyfikacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::statIndex()

Wyświetla szczegóły danego wpisu zidentyfikowanego przez index.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::statName()

Wyświetla szczegóły danego wpisu zidentyfikowanego przez nazwe.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::unchangeAll()

Cofa wszystkie zmiany wykonane na archiwum.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 50/105 |Nastpna
50:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors