Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Sprawdzanie historię zawartości pliku bez zmian białych znaków - git blame ignore whitespaces

Czy nie interesuję cię licznik na twojej stronie www odporny na odświeżanie strony?
Kategoria: Skrypty > GIT


Sprawdzanie zmian zawartości pliku od pewnego commit'a - git blame before the commit

Sprawdź odpowiedź na stronie!
Kategoria: Skrypty > GIT


Sprawdzenie logów dla nieistniejącego już pliku - git check removed/deleted file

Należy użyć funkcji ...
Kategoria: Skrypty > GIT


Selektowne Częściowe dodawanie zmian z pliku - git add selective

Funkcja dirname(), może zostać użyta, aby pobrać aktualną fizyczną ścieżkę do pliku.
Kategoria: Skrypty > GIT


Rozwiązywanie konfliktów po merge'u (pliki binarne) - git resolve merge problems using their version

PHP używa funkcji: copy() oraz rename() aby skopiować i przenieść plik.
Kategoria: Skrypty > GIT


Licznik odwiedzin gości

Jeśli chcemy zignorować wszystkie zmiany w pliku, które posiadają same zmiany biały znaków, jak tabulatory czy EOL, wtedy musimy użyć podanego polecenia git blame:
Kategoria: Skrypty > PHP


Jak rozczytać cały plik jako string w PHP?

Jeśli chcemy zobaczyć zmiany w zawartości pliku od pewnego commit'a wtedy możemy użyć podanego polecenia git blame:
Kategoria: Artykuły > PHP


Jak odczytać prawa dostępu do pliku?

Gdy podczas łączenia branch'ów napotkamy na 2 różne wersje jednego pliku binarnego, wtedy otrzymamy konflikt przy takim pliku. Aby użyć wersji z danego łaczonego branch'u, może użyć linii poniżej.
Kategoria: Artykuły > PHP


Jak pobrać kompletną fizyczną ścieżke do pliku?

Jeśli usunęliśmy plik z repozytorium i chcemy go odzyskać, lub sprawdzić commit'y, wtedy należy napisać:
Kategoria: Artykuły > PHP


Jak skopiować i przenieść plik w PHP?

Za pomocą poniższego skryptu możemy wydzielić tylko niektóre zmiany z pliku do dodania do commit'a zamiast całego pliku, który może zaiwerać również inne zmiany
Kategoria: Artykuły > PHP


Poprzednia | 35/35
35:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors