Loading:


file()
array file ( string $nazwa_pliku [, int $flagi [, resource $kontekst ]] )

Działa podobnie do file_get_contents(), tylko że file() zwraca plik w tablicy. Każdy element tablicy odpowiada linii w pliku. Elementy tablicy zawierają znak nowej linii. W przypadku błędu, file() zwraca FALSE.

 

Opcjonalny parametr flagi może być jedną lub więcej, z następujących stałych:

 

FILE_USE_INCLUDE_PATH
Poszukuj pliku w include_path.
FILE_IGNORE_NEW_LINES
Nie dodawaj nowej lini na na końcu każdego elementu tablicy.
FILE_SKIP_EMPTY_LINES
Pomiń puste linie.

Informacja: Przed PHP 5.0.0 parametr flagi jedynie ukrywał include_path i był włączany przez 1.

 


Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

 

Informacja: Każda linia w wynikowej tabeli będzie zawierać znak(i) końca linii chyba, że jest użyte FILE_IGNORE_NEW_LINES, jeśli nie chcesz ich musisz uzyć rtrim().

Informacja: Jeśli PHP niewłaściwie rozpoznaje znaki końca linii podczas odczytu plików stworzonych lub znajdujących się na komputerach Macintosh, problem może rozwiązać włączenie dyrektywy konfiguracyjnej auto_detect_line_endings .

Informacja: W PHP 4.3.0 możesz użyć file_get_contents() aby zwrócić zawartość pliku do łańcucha.
W PHP 4.3.0 file() stał się binarnie bezpieczny.

Informacja: Obsługa kontekstów została dodana w PHP 5.0.0. Opis kontekstów znajduje się w rozdziale Stream Funkcje.

 

Ostrzeżenie

Łącząc się przez SSL, serwer Microsoft IIS narusza reguły protokołu przez zamknięcie połączenia bez wysłania wskaźnika close_notify. Po przesłaniu całości danych PHP zgłosi to jako "SSL: Fatal Protocol Error". Aby obejść ten błąd, wystarczy obniżyć poziom raportowania błędów error_reporting, tak aby nie były wyświetlane ostrzeżenia. PHP 4.3.7 i nowsze wersje same wykrywają błąd serwera IIS przy otwieraniu strumienia https:// i za pomocą nakładki i pomijają ostrzeżenia. Używając funkcji fsockopen() do otwarcia gniazda ssl:// programista sam musi zadbać o wyłączenie ostrzeżeń.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing


<?php
// Pobierz plik do tablicy. W tym przykładzie poprzez HTTP pobierzemy
// źródło HTML z URL
$lines = file('http://www.example.com/');
// Za pomocą pętli przeglądamy naszą tablicę i pokazujemy źródło strony w postaci
// źródła HTML oraz numery linii.
  foreach ($lines as $line_num => $line) {
      echo "Linia #<b>{$line_num}</b> : " . htmlspecialchars($line) . "<br />\n";
}

// Kolejny przyklad pozwala pobrać stronę i umieścić ją w łańcuchu znaków  Zobacz także file_get_contents().
$html = implode ('', file ('http://www.example.com/'));
?>
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors