Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

preg_replace_callback

preg_replace_callback ? Wykona wyszukiwania wyrażeń regularnych i zastąpi je za pomocą wywołani
Kategoria: Funkcje > PHP


array preg_split

dzieli podany łańcuch znaków poprzez wyrażenia regularne.
Kategoria: Funkcje > PHP


ereg

Wyszukuje ciąg pasujący do wyrażenia regularnego podanego we wzorcu ($pattern) w wrażliwy sposób
Kategoria: Funkcje > PHP


split

Dzieli ciąg znaków do tablicy przez wyrażenie regularne.
Kategoria: Funkcje > PHP


spliti

Dzieli ciąg znaków do tablicy przez wyrażenie regularne.
Kategoria: Funkcje > PHP


sql_regcase

Tworzy wyrażenia regularne dla dopasowania wielkość liter
Kategoria: Funkcje > PHP


fam_monitor_file

Rejestruje regularne zmiany plików
Kategoria: Funkcje > PHP


fnmatch()

Sprawdza wystąpienie wyrażenia regularnego w podanym ciągu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


Wyrażenia regularne na przykładach prosto i przejrzyście

Kurs przedstawia wyrażenia regularne w PHP wyjaśnione na przykładach prostych i czytelnych.
Kategoria: Kursy > PHP


PDF_create_annotation

Tworzy regularne adnotacje na bieżącej stornie
Kategoria: Funkcje > PHP


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors