Loading:


ereg
int ereg ( string $pattern , string $string [, array &$regs ] )


Wyszukuje ciąg pasujący do wyrażenia regularnego podanego we wzorcu ($pattern) w wrażliwy sposób

 

Parametry

 

pattern

wzorzec, jest wrażliwy na wielkość liter

string

ciąg wejściowy.

regs


Zwracane wartości

Zwraca długość pasujcego cigu pasujcego do wyorca , lub FALSE jeśli nie znaleziono pasujcego cigu lub gdz wystąpił błąd.

Jeśli opcjonalny parametr regs nie został przekazany lub długości dopasowanego ciągu wynosi 0, funkcja ta zwraca. 1.

 Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 ereg() example

//Następujący fragment kodu ma datę w formacie ISO (RRRR-MM-DD) i drukuje je w formacie DD.MM.YYYY:
<?php
if (ereg ("([0-9]{4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2})", $date, $regs)) {
    echo "$regs[3].$regs[2].$regs[1]";
} else {
    echo "Nieprawidłowy format daty: $date";
}
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors