Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

reset

Resetuje czasomierz w Apache do określenia limitu czasu odpowiedzi. Domyślnie jest ustawiony na 300 sekund. Funkcja działa we wszystkich wersjach Apache.
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_reset_timeout()

Ustawia wewnętrzny wskaźnik tablicy na jej pierwszy element.
Kategoria: Funkcje > PHP


reset()

Resetowanie po zmianie obsługi błędów przy użyciu funkcji set_error_handler(), aby powrócić do domyślnego ustawienia obsługi błędów.
Kategoria: Funkcje > PHP


restore_error_handler()

Resetowanie po zmianie obsług wyjątków przy użyciu funkcji set_exception_handler(), aby powrócić do domyślnego ustawienia tej obsługi.
Kategoria: Funkcje > PHP


restore_exception_handler()

Ta funkcja resetuje URL zapisywacz i usuwa wszystkie zmienne rewrite wcześniej ustalone przez output_add_rewrite_var () lub funkcji mechanizmu sesji (jeśli była ustawiona na session.use_trans_sid session_start ()).
Kategoria: Funkcje > PHP


output_reset_rewrite_vars()

Resetuje do domyślnych ustawienia include_path(), pobiera informacje z pliku php.ini.
Kategoria: Funkcje > PHP


restore_include_path()

reset() przewija wewnętrzny wskaźnik tablicy parametru tablica na jego pierwszy element i zwraca jego wartość, lub FALSE jeśli tablica jest pusta.
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_reset_timeout

Resetuje zapisany minutnik Apache
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::resetFilters

Wyczyść wszystkie filtry
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::resetGroupBy

Wyczyść wszystkie grupy ustawienia
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors