Loading:


ftp_rmdir
bool ftp_rmdir ( resource $strumień_ftp , string $directory )

 

ftp_rmdirUsuwa katalog


Usuwa podany katalog z serwera FTP.

Parametry

 

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

katalog

Katalog do usunięcia. Musi to być względna lub bezwzględna ścieżka do pustego katalogu.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia ftp_rmdir()

<?php

$katalog = 'www/';

// nawiązanie połączenia
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// logowanie
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// próba usunięcia katalogu
if (ftp_rmdir($conn_id, $katalog)) {
    echo "Pomyślnie usunięto katalog $katalog\n";
} else {
    echo "Wystąpiły problemy przy usuwaniu katalogu $katalog\n";
}

// zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors