Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

String slice [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera znak start oraz wszystkie znaki do tego punktu, ale nie włączając znaku koniec.
Kategoria: Flash > ActionScript


String split [AS 2]

Rozdziela obiekt String na klika części, po przez łamanie ich, kiedy parametr ogranicznik wystąpi oraz zwraca tablicę podzielonych ciągów.
Kategoria: Flash > ActionScript


String substr [AS 2]

Zwraca znaki w ciągu znaków z indeksy określonego przez start parametr przez liczb,e znaków określonych przez dlugosc parametr.
Kategoria: Flash > ActionScript


String substring [AS 2]

Zwraca ciąg znaków obejmujący znaki pomiędzy określonymi punktami przez parametry start oraz koniec .
Kategoria: Flash > ActionScript


String toLowerCase [AS 2]

Zwraca kopię danego ciągu znaków, w formie dużych liter przekonwertowanych na małe litery.
Kategoria: Flash > ActionScript


String toUpperCase [AS 2]

Zwraca kopię danego ciągu znaków, w formie małych liter przekonwertowanych na duże litery.
Kategoria: Flash > ActionScript


String toString [AS 2]

Zwraca właściwości obiektu jako ciągi znaków, nie zwracając uwagę, czy właściwości są ciągami znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


String valueOf [AS 2]

Zwraca prymitywną wartość instancji klasy String.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa StyleSheet [AS 2]

Klasa StyleSheet pozwala Tobie na tworzenie obiektów StyleSheet, które zawierają sformatowany tekst zasad dla czcionek prezentacji oraz innych stylów.
Kategoria: Flash > ActionScript


StyleSheet clear [AS 2]

Usuwa wszystkie style z określonego obiektu StyleSheet.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 110/145 |Nastpna
110:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors