Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextFormat align [AS 2]

Ciąg znaków, określający wyrównanie paragrafu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat blockIndent [AS 2]

Liczba, określająca blokowe wcięcie dla paragrafu, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat bold [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst ma być pogrubiony.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat bullet [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst jest częścią listy wypunktowanej.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat color [AS 2]

Określa kolor wypełnienia tekstu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat font [AS 2]

Nazwa czcionki dla tekstu, w tym formacie tekstu, podana jako ciąg znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat getTextExtent [AS 2]

Zwraca informację o wymiarach tekstu, dla ciągu znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat indent [AS 2]

Liczba, określająca wcięcie od lewego marginesu dla pierwszego znaku w paragrafie.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat italic [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst jest pochylony.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat kerning [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy kerning ma być włączony.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 120/145 |Nastpna
120:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors