Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

on() - uchwyt [AS 2]

Właściwość przycisków oraz klipów filmowych w filmie Flasha, wykrywa odpowiednie zdarzenie oraz wykonuje kod zawarty między nawiasami klamrowymi.
Kategoria: Flash > ActionScript


parseFloat() [AS 2]

Konwertuje ciąg znaków (string) na liczbę dziesiętną (zmiennoprzecinkową).
Kategoria: Flash > ActionScript


parseInt() [AS 2]

Konwertuje ciąg znaków (string) na liczbę naturalną.
Kategoria: Flash > ActionScript


print() [AS 2]

Drukuje obiekt podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


printAsBitmap() [AS 2]

Drukuje obiekt podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


printAsBitmapNum() [AS 2]

Drukuje poziom podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


printNum() [AS 2]

Drukuje obiekt podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


setProperty() [AS 2]

Zmienia właściwość klipu filmowego (obiekt) na podaną wartość, podczas odtwarzania filmu Flasha.
Kategoria: Flash > ActionScript


showRedrawRegions() [AS 2]

Funkcja określa czy Flash ma odświeżać ekran na bieżąco i czy ma pokazywać poprzednie wielkości np filmów filmowych na jednym filmie
Kategoria: Flash > ActionScript


String() [AS 2]

Zwraca ciąg reprezentacji określonych parametrów, jak opisano w poniższej liście:
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 15/145 |Nastpna
15:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors