Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

IME KOREAN [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "KOREAN" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


IME UNKNOWN [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "UNKNOWN" do użycia z getConversionMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


IME doConversion [AS 2]

Instruuje IME do wyboru pierwszego kandydata dla aktualnej kompozycji ciągu.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME getConversionMode [AS 2]

Wskazuje tryb konwersji aktualnego IME.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME getEnabled [AS 2]

Wskazuje czy system IME jest aktywny.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME onIMEComposition [AS 2]

Wykonywane jest, gdy kompozycja ciągu znaków IME jest ustawiana.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt słuchacza od odbierania zdarzeń, dodanego przez IME.addListener().
Kategoria: Flash > ActionScript


IME setCompositionString [AS 2]

Ustawia kompozycje ciągu IME.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME setConversionMode [AS 2]

Ustawia tryb konwersji dla aktualnego IME.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME setEnabled [AS 2]

Włączenie lub wyłączenie systemu IME.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 68/145 |Nastpna
68:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors