Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

prevFrame()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do poprzedniej klatki.
Kategoria: Flash > ActionScript


createEmptyMovieClip()

Tworzy na scenie (lub wewnątrz innego klipu filmowego) pusty klip filmowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


duplicateMovieClip()

Tworzy kopię klonu klipu filmowego na obrazie (lub zagnieżdża ją w innym klipie).
Kategoria: Flash > ActionScript


removeMovieClip()

Usuwa poprzednio utworzoną kopię klonu klipu filmowego. W przypadku użycia metody nie musisz dodatkowo określać celu (obiektu).
Kategoria: Flash > ActionScript


attachMovie() [AS 2]

Umieszcza klon klipu filmowego, znajdującego się w bibliotece na określonej listwie czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


getDepth() [AS 2]

Zwraca aktualną głębie (numer poziomu) zduplikowanego lub osadzonego obiektu klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


swapDepths() [AS 2]

Zmienia poziomy dwóch zduplikowanych lub dodanych klipów filmowych. Metoda ta może posłużyć do umieszczania jednego klonu klipu filmowego nad (lub pod) innym klonem.
Kategoria: Flash > ActionScript


getNextHighestDepth() [AS 2]

Sprawdza, czy obiekt posiada aktualnie wolne sloty głębi i zwraca numer głębi o jeden wyższy od najwyższego aktualnie zajmowanego slotu.
Kategoria: Flash > ActionScript


getInstanceAtDepth() [AS 2]

Zwraca nazwę obiektu zajmującego konkretny slot (poziom) głębi. Jeśli w danym slocie nie ma obiektu, zwracana jest wartość "undefined".
Kategoria: Flash > ActionScript


createTextField()

Dodaje nowy obiekt TextField (czyli dynamiczne lub wejściowe pole tekstowe) do obiektu MovieClip (klipu filmowego).
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 8/145 |Nastpna
8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors