Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bool xml_set_element_handler

Ustawia funkcje procedury obsługi elementu dla parser XML. początkowa_procedura_obsługi_elementu i końcowa_procedura_obsługi_elementu są ciągami znaków zawierającymi nazwy funkcji, które muszą istnieć podczas wywołania xml_parse() dla parser .
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_object

Funkcja ta pozwala na użycie parsera wewnątrz obiektu. Wszystkie wywołania funkcji mogą być ustawione z xml_set_element_handler () etc metodą obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_processing_instruction_handler

Ustawia instrukcjie przetwarzania (PI) dla obsługi funkcji parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::setParserProperty

Ustawia lub wyłącza opcje dla parsera. Opcje muszą być ustawione po XMLReader open (), albo XMLReader-xml () i są wywoływane przed pierwszym XMLReader-read () call.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::setRelaxNGSchema

Ustawiania plik lub URI dla schematu RelaxNG do wykorzystania w validacji
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

Ustawiania plik lub URI dla schematu RelaxNG do wykorzystania w validacji
Kategoria: Funkcje > PHP


boolean XMLReader::setSchema

Użyj schematu W3C XSD do poprawności dokumentu, jak jest on przetwarzany. Aktywacja jest możliwa tylko przed pierwszym Read ().
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_set_tag()

Aktualizuje informacje zapisane w ID3 tagu dla określonego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_date_set()

Ustawia główną date dla PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_default_timezone_set()

Ustawia domyślną strefe czasową używaną przez funkcje w skrypcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors