Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

setcookie

Określa plik cookie, który zostanie wysłany wraz z żądań SOAP.
Kategoria: Funkcje > PHP


setcookie

setcookie() określa ciasteczko (ang. cookie) do wysłania z nagłówkami HTTP. Ciasteczko musi być wysłane zanim jakiekolwiek inne nagłówki zostaną wysłane (to jest ograniczenie ciasteczek, nie PHP). To wymaga od ciebie umieszczenia wywołań tej funkcji przed znacznikami <html> czy <head>.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapClient void __setCookie

bool setcookie ( string $name [, string $value [, int $expire [, string $path [, string $domain [, bool $secure [, bool $httponly ]]]]]] )
Kategoria: Funkcje > PHP


setrawcookie

setrawcookie() jest dokadnie tzm samzm co setcookie() oczekuje wartości cookie jeśni nie bdzie automatyczie zakodowany podczas wysyłąina przez przeglądarkę.
Kategoria: Funkcje > PHP


Wygodniejsze i łatwiejsze ustawienie ciasteczek - cookies expire time

Skrypt pokazuje, jak bez potrzeba generowania i przeliczania własnoręcznie sekund można określić, kiedy ciasteczko ma być wygaśnięte.
Kategoria: Skrypty > PHP


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors