Loading:


setcookie

bool setcookie ( string $name [, string $value [, int $expire [, string $path [, string $domain [, bool $secure [, bool $httponly ]]]]]] )

Tworzy nowy cookie o danej zawartości i czasie istnienia.

Parametry

name - nazwa cooki


value -
wartość która ma zostać zapisana w danym cookie u użytkownika


expire - Czas ile cookie ma być ważny (istnieć)

path - ścieżka gdzie ma zostać zapisane cookie

 

domain - Domeny dla któych cookie jest aktywny


secure -
wskazuje że ciasteczka powinny być przekazywane tylko poprzez bezpieczne połączenie HTTPS

 

httponly - Gdy jest ustawiony na  TRUE cookie będą udostępniane wyłącznie za pośrednictwem protokołu HTTP. Oznacza to, że plik cookie nie będzie dostępny przez  skrypty, takie jak JavaScript.Zwracane wartości

 

Jeśli istnieje wyjście przed wywołaniem tej funkcji setcookie () zakończy się niepowodzeniem. Jeśli setcookie () działa skutecznie, to zwróci TRUE. Fakt ten nie wskazuje, czy użytkownik zaakceptował ciasteczko.

  Napisz Artyku³

Listing


//Przykłady z użyciek cookies

Example #1 setcookie() send example
<?php
$value = 'coś gdzieś';

setcookie("TestCookie", $value);
setcookie("TestCookie", $value, time()+3600);  /* będzie istnieć  przez 1h */
setcookie("TestCookie", $value, time()+3600, "/~rasmus/", ".example.com", 1);
?>


<?php
// odczyt z cookies
echo $_COOKIE["TestCookie"];
echo $HTTP_COOKIE_VARS["TestCookie"];

//Innym sposobem aby przejrzeć wszystkie ciasteczka jest :
print_r($_COOKIE);
?>

Example #2 setcookie() delete example

//Usówanie
<?php
// set the expiration date to one hour ago
setcookie ("TestCookie", "", time() - 3600);
setcookie ("TestCookie", "", time() - 3600, "/~rasmus/", ".example.com", 1);
?>

Example #3 setcookie() i tablice

<?php
// sustawiamy cookie
setcookie("cookie[three]", "cookiethree");
setcookie("cookie[two]", "cookietwo");
setcookie("cookie[one]", "cookieone");

// po przeładowaniu story wyświetla je
if (isset($_COOKIE['cookie'])) {
    foreach ($_COOKIE['cookie'] as $name => $value) {
        echo "$name : $value <br />\n";
    }
}
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

three : cookiethree
two : cookietwo
one : cookieone


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors