Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

string XMLReader::readString

Odczytuje zawartość bieżącego węzła jako ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


resource xmlwriter_open_uri ( string $uri )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


string xmlwriter_output_memory ( resource $xmlwriter [, bool $flush ] )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_attribute_ns ( resource $xmlwriter , string $prefix , string $name , string $uri )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_attribute ( resource $xmlwriter , string $name )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_dtd_attlist ( resource $xmlwriter , string $name )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_dtd_element ( resource $xmlwriter , string $qualifiedName )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_dtd_entity ( resource $xmlwriter , string $name , bool $isparam )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_element ( resource $xmlwriter , string $name )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_set_indent_string ( resource $xmlwriter , string $indentString )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors