Loading:


ftp_fget
bool ftp_fget ( resource $strumień_ftp , resource $uchwyt , string $plik_zdalny , int $tryb [, int $pozycja_wznowienia ] )


ftp_fget
Pobiera plik z serwera FTP i zapisuje do otwartego pliku


ftp_fget() pobiera plik_zdalny z serwera FTP i zapisuje go do podanego uchwytu pliku.

Parametry

 

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

uchwyt

Otwarty uchwyt do pliku, w którym będą zapisane dane.

plik_zdalny

Ścieżka do pliku zdalnego.

tryb

Tryb transferu. Musi to być FTP_ASCII lub FTP_BINARY.

resumepos

Pozycja w pliku zdalnym, od której rozpoczęte zostanie pobieranie.


Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia ftp_fget()

<?php
// ścieżki do plików
$plik_zdalny = 'jakis_plik.txt';
$plik_lokalny = 'plik_lokalny.txt';

// otwarcie pliku do zapisu
$uchwyt = fopen($plik_lokalny, 'w');

// nawiązanie połączenia
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// logowanie
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// próba pobrania pliku $plik_zdalny
if (ftp_fget($conn_id, $uchwyt, $plik_zdalny, FTP_ASCII, 0)) {
 echo "pomyślnie pobrano plik $plik_zdalny\n";
} else {
 echo "próba pobrania pliku $plik_zdalny do $plik_lokalny nie powiodła się\n";
}

// zamknięcie połączenia i uchwytu
ftp_close($conn_id);
fclose($uchwyt);

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors