Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bool xmlwriter_start_pi ( resource $xmlwriter , string $target )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_text ( resource $xmlwriter , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_attribute ( resource $xmlwriter , string $name , string $value )

Funkcja ta zwraca pojedyńczy string pobrany od użytkownika.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_cdata ( resource $xmlwriter , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_comment ( resource $xmlwriter , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_dtd_attlist ( resource $xmlwriter , string $name , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_dtd_element ( resource $xmlwriter , string $name , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_dtd_entity ( resource $xmlwriter , string $name , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_pi ( resource $xmlwriter , string $target , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


readline()

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors