Loading:


readline()
string readline ( string $prompt )

Funkcja ta zwraca pojedyńczy string pobrany od użytkownika. Jako parametr funkcji można podać string zawierający prompt (znak zachęty) który będzie wyświetlony. Zwracany string ma usunięty z końca znak nowego wiersza. Musisz dodać do linię do historii ręcznie używając readline_add_history().

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php
// pobierz 3 komendy od użytkownika
for ($i=0; $i < 3; $i++) {
        $line = readline("Komenda: ");
        readline_add_history($line);
}

// zrzuć historię
print_r(readline_list_history());

// zrzuć zmienne
print_r(readline_info());
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors