Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XMLReader::moveToElement

Przesuwa kursor do elementu rodzica obecnego atrybutu.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::moveToAttributeNs

Określa pozycję kursora atrybutu o określonej nazwie.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::moveToAttributeNo

Poyzcja kursora atrybutu w oparciu o swoją pozycję.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::moveToAttribute

Pozycja kursora na nazwie atrybutu.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::lookupNamespace

Wyszukaj w zakresie nazw dla danego prefiksu.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::isValid

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy dokument jest obecnie analizowany.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::getParserProperty

Wskazuje, czy określona nieruchomość została ustalona.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::getAttributeNs

Zwraca wartość atrybutu o nazwie i URI przestrzeni nazw lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony w elemęcie węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::getAttributeNo

Zwraca wartość atrybutu w oparciu o swoje stanowisko lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie umieszczony w elemencie węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::getAttribute

Zwraca wartość nazwy atrybutu lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony w elemencie węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors