Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bool XMLReader::next

Pozycja kursora na następnym węźle, pomija wszystkie poddrzewa.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::open

zestaw URI zawierający dokument XML, który ma być analizowany.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::read

Przesuwa kursor do następnego węzła w dokumencie.
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::readInnerXML

Odczytuje zawartość bieżącego węzła, w tym dzieci i węzły znaczników.
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::readOuterXML

Odczytuje zawartość bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::readString

Odczytuje zawartość bieżącego węzła jako ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::setParserProperty

Ustawia lub wyłącza opcje dla parsera. Opcje muszą być ustawione po XMLReader open (), albo XMLReader-xml () i są wywoływane przed pierwszym XMLReader-read () call.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::setRelaxNGSchema

Ustawiania plik lub URI dla schematu RelaxNG do wykorzystania w validacji
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

Ustawiania plik lub URI dla schematu RelaxNG do wykorzystania w validacji
Kategoria: Funkcje > PHP


boolean XMLReader::setSchema

Użyj schematu W3C XSD do poprawności dokumentu, jak jest on przetwarzany. Aktywacja jest możliwa tylko przed pierwszym Read ().
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 14/28 |Nastpna
14:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors