Loading:


mktime()

int mktime ( int $godzina , int $minuta , int $sekunda , int $miesiąc , int $dzień , int $rok [, int $letni/zimowy ] )

 

Oblicza uniksowy znacznik czasu dla podanej daty.

 

Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na dziwną kolejność argumentów, zupełnie odmienną od spotykanej w standardowym wywołaniu uniksowym mktime(); która w dodatku nie jest praktyczna przy opuszczaniu argumentów od prawej do lewej (patrz niżej). Częstym błędem w skryptach są pomyłki w kolejności tych argumentów.

 

Funkcja zwraca uniksowy znacznik czasu odpowiadający podanym argumentom. Znacznik czasu jest liczbą całkowitą długą (long integer) zawierającą liczbę sekund dzielącą uniksową Epokę (1 stycznia 1970) od podanego w argumentach czasu.

 

Argumenty mogą być opuszczane w kolejności od prawej do lewej. Za każdy pominięty argument będzie wówczas wstawiona aktualna wartość, zgodnie z lokalnym czasem/datą.

 

Argument letni/zimowy może być ustawiony na 1, jeśli to czas zimowy, lub 0 jeśli letni, lub -1 (domyślnie) jeśli niewiadomo, czy letni czy zimowy. Jeśli niewiadomo, PHP spróbuje ustalić to samodzielnie. Może to powodować nieoczekiwane (ale na pewno poprawne) wyniki.

 

Informacja: Argument letni/zimowy dodano w PHP 3.0.10.

 

Funkcja mktime() przydaje się przy wykonywaniu arytmetyki dat i walidacji, gdyż automatycznie policzy właściwą wartość dla danych spoza przedziałów. Na przykład, każda poniższa linia wyświetli "Jan-01-1998".

 

rok może być liczbą dwu lub czterocyfrową, przy czym wartości dwucyfrowe z przedziału 0-69 będą mapowane do 2000-2069, a z przedziału 70-99 do 1970-1999 (w systemach, w których time_t jest 32-bitową liczbą całkowitą ze znakiem, co jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem, poprawny zakres argumentu rok zawiera się pomiędzy 1902 a 2037).

 

 

Informacja: Windows
Żadna znana wersja systemu Windows nie obsługuje ujemnych znaczników czasu. Z tego powodu zakres poprawnych dat zawiera się pomiędzy rokiem 1970 a 2038.

 

Ostatni dzień dowolnego miesiąca może być wyrażony jako zerowy dzień następnego miesiąca, ale nie jako -1 dzień. Obydwa poniższe przykłady wyświetlą "Ostatni dzień lutego 2000 to: 29".

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

#1
<?php
echo date ("M-d-Y", mktime (0,0,0,12,32,1997));
echo date ("M-d-Y", mktime (0,0,0,13,1,1997));
echo date ("M-d-Y", mktime (0,0,0,1,1,1998));
echo date ("M-d-Y", mktime (0,0,0,1,1,98));
?>
#2
<?php
$ostatni = mktime (0,0,0,3,0,2000);
echo strftime ("Ostatni dzień lutego 2000 to: %d", $ostatni);
     
$ostatni = mktime (0,0,0,4,-31,2000);
echo strftime ("Ostatni dzień lutego 2000 to: %d", $ostatni);
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors