Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XMLWriter bool endElement ( void )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_end_pi ( resource $xmlwriter )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


xmlwriter_flush ( resource $xmlwriter [, bool $empty ] )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


xmlwriter_flush ( resource $xmlwriter [, bool $empty ] )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


resource xmlwriter_open_memory ( void )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


resource xmlwriter_open_uri ( string $uri )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


string xmlwriter_output_memory ( resource $xmlwriter [, bool $flush ] )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_set_indent_string ( resource $xmlwriter , string $indentString )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_set_indent ( resource $xmlwriter , bool $indent )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_attribute_ns ( resource $xmlwriter , string $prefix , string $name , string $uri )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 16/28 |Nastpna
16:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors