Loading:


yp_cat

array yp_cat ( string $domain , string $map )

Zwraca wszystkie wpisy mapy

Parametry:

domain- Nazwa domeny usługi NIS.

map -   Mapa WNP

Zwraca tablicę wszystkich Map wpisów, mapy kluczowych wartości w tablicy wskaźników i  wpisy map w tablicy danych.Napisz Artyku³

Listing

<?php
    $handle = popen( 'ypcat passwd.byname', 'r' );
    while (($line = fgets($handle, 1024)) !== FALSE) {
        list($user,$pass,$uid,$gid,$gcos,$home,$shell) = explode (':', $line);
        list($name,$room,$work,$home,$position)  = explode (',', $gcos);
        ## Do Stuff ##
    }  
    pclose( $handle );
?>
       
//Mam nadzieję, że będzie to dla kogoś przydatne:

function auth_by_nis($login, $password, $nis_domain='-d xxx_nis',  $nis_host='-h xxx.it')
{
    $output = shell_exec("ypcat $nis_domain $nis_host passwd");
    $lines=split("\n",$output);
    foreach ($lines as $k=>$v)
    {
        list($login_nis,$pw_nis)=split(":",$v);
        if ($login_nis != $login)continue;
        //login trovata: ora si verifica la password
        $salt=substr( $pw_nis , 0 ,2);
        $pass_cript=crypt($password, $salt);
        if($pass_cript == $pw_nis) return 1;
        else return 0;  
    }
    return 0;
}

//Kod wyniku przeglądania
<?php
$arraylist = yp_cat($domain,"passwd.byname");
$key = array_keys($arraylist);
$count = count($key);
for ( $i = 0; $i < $count ; $i++ ) {
        echo "COUNT $i  ->  ";
        echo $arraylist[$key[$i]];
        echo "<BR>\n";
}
?>
RESULT( Only First line )
COUNT 0 -> testuser:3jYXqr8fRm28M:500:500:PHP Test user:/home/testuser:/bin/csh

To jest w zmiennej $key, w nazwie użytkownika (dla przykladu, testuser).
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors