Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xml_set_notation_decl_handler

Funkcja ta pozwala na użycie parsera wewnątrz obiektu. Wszystkie wywołania funkcji mogą być ustawione z xml_set_element_handler () etc i z metodą obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_external_entity_ref_handler

Ustawia nieprzeanalizowane deklaracje dla obsługi funkcji parsera XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_default_handler

Ustawia zewnętrzne odwołanie do obsługi funkcji parsera XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_character_data_handler

Ajax.Updater jeszcze bardziej upraszcza obsługę obiektu XMLHttpRequest. Klasy tej używa się w przypadku kiedy mamy jakiś element, którego treść chcemy odświeżyć. Jego składnia jest następująca:
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_object

Jeśli nie używasz żadnej biblioteki pomocniczej, to zapewne jesteś zmuszony do stworzenia dużej ilości kodu obsługującego obiekt XMLHttpRequest, z obsługą różnych przeglądarek, śledzącego stan wykonania zapytania, a nastęnie wyciągającego i przetwarzającego uzyskaną odpowiedź.
Kategoria: Funkcje > PHP


Prototype Ajax.Updater

Ustawi obsługę wywołania po opuszczeniu zakresu nazw deklaracji, będzie to nazwaw dla każdego zgłoszenia, po obsługdze na koniec elementu tagu , w którym uznano nazwe.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Prototype Ajax.Request

Ustawia element obsługi funkcji parsera XML. start_element_handler i end_element_handler są to ciągi zawierające nazwy funkcji, które muszą istnieć, gdy xml_parse () jest wywoływana dla parsera.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


xml_set_end_namespace_decl_handler

Ustawia domyślny parser dla obsługi funkcji XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_element_handler

Zestawy znaków dla funkcji obsługi parsera danych XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_parser_set_option

Ustawia opcję parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors