Loading:


feof()
bool feof ( resource $uchwyt )

Sprawdza czy wskaźnik pliku jest na końcu pliku (EOF).

 

Parametry

 

 

$uchwyt

Wskaźnik na plik musi być poprawny i musi wskazywać na plik pomyślnie otwarty przez funkcję fopen() lub fsockopen() (a jednocześnie nie zamknięty jeszcze przez fclose()).


Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli wskaźnik pliku jest na EOF lub gdy zdarzy się błąd (także timeout połączena socket'owego);w przeciwnym wypadku zwraca FALSE.


Ostrzeżenie

Jeśli połączenie otworzone za pomocą fsockopen() nie zostanie zamknięte przez serwer, feof() będzie czekać aż timeout zostanie osiągniety, wtedy zwróci TRUE. Domyślny timeout to 60 sekund. Możesz użyć stream_set_timeout() aby zmienić tą wartość.

 

Ostrzeżenie

Jeśli podano nieprawidłowy wskaźnik pliku to możesz uzyskać nieskończoną pętle, ponieważ EOF w przypadku błędu zwraca TRUE.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing


<?php
// jeśli plik nie może zostać odczytany lub nie istnieje funkcja fopen zwróci FALSE
$file = @fopen("nie_isniejacy_plik", "r");

// FALSE z fopen spowoduje ostrzeżenie oraz wystąpi tu nieskończona pętla
while (!feof($file)) {
}

fclose($file);
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors